top of page
Ara
  • Av. Sırma Nur PINAR & Av. Arda ÜSTEN

KİRA BEDELİNİN ARTIŞI / TESPİTİ DAVASI

Güncelleme tarihi: 13 Oca 2022

Kira Sözleşmesi Nedir ?


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda da açıklandığı üzere kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veyahut kullanmayla birlikte ondan bir yarar sağlanmasını kiracıya bıraktığı, buna karşılık kiracının ise taraflarca kararlaştırılan bedeli ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmeleri belirli süreli ya da belirsiz süreli olarak düzenlenebilir. Taraflar arası kararlaştırılan süre ile herhangi bir bildirime gereksinim duyulmaksızın sonlanacak olan kira sözleşmeleri belirli süreli kira sözleşmeleri, diğer kira sözleşmeleri ise belirsiz kira sözleşmeleridir.


Kira Artış Oranı


Son dönemlerde hem ekonomik dalgalanmanın hem de dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını sebebiyle fiyatlarda gerçekleşen zamların etkisiyle kiracılar, kira zammı yapmak isteyen ev sahipleri ile anlaşmazlıklar yaşamaya başlamıştır. Türk Borçlar Kanunu'na göre kira dönemleri içerisinde ev sahiplerinin kira zammı yapabilmesi mümkün değildir. Özetle, kira sözleşmesiyle kararlaştırılan bedel, sözleşmeyle süresi boyunca geçerli olacak olup değiştirilmesi imkan dahilinde değildir. Kiracılar ve kiraya verenler her kira döneminin başlangıcında yeni dönem kira bedelini karşılıklı olarak belirlerler. Kira zammı bakımından eğer sözleşmede bir zam oranı belirlenmişse bu oran üzerinden aksi halde TÜFE üzerinden kira artışı yapılabilmektedir. Bu durumun dışında günümüzde olduğu yüksek enflasyon sebebiyle kiracıdan kira artışı talep etmek hukuken imkan dahilinde değildir. Tüm bunlara rağmen kira dönemi içerisinde kira artışı yapmaya kalkan ve "ödemezsen seni evden çıkarırım", "ya öde ya da çık" şeklinde ifadelerle kiracıların üzerine gelen ev sahipleri bu ifadelerinde haksız oldukları gibi Türk Ceza Kanunu kapsamında da tehdit suçunu işlemektedirler.


Kira Bedelinin belirlenmesi


Kira dönemi başlangıçlarında kiracı ve ev sahibi ödenecek kira bedelini belirlemek için görüşme gerçekleştirirler. Taraflar arasında önceden akdedilmiş kira sözleşmesinde zam ile ilgili bir artış oranı belirlenmişse bu oran üzerinden, eğer belirlenmemişse TÜFE oranı dikkate alınarak kira artışı yapılacaktır. Kira artış taleplerinde haklı olduğunu ve kira bedelinin arttırılması gerektiği yönünde kanaate sahip ev sahipleri bu hususu değişen hal ve koşulları ispat etmek suretiyle kira bedelinin uyarlanmasını mahkemeden isteyebilir.


Kira Tespit Davası


Kira bedelinin, güncel piyasa koşulları ve emsal kira bedelleri dikkate alınarak hak ettiği değere uyarlanması için açılan davalardır. Kira tespit davasının bir diğer adı uyarlama davası ve kira bedelinin tespiti davasıdır. Kira tespit davasını hem kiracı hem de kiraya veren açabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus davayı açanın hukuki yararının bulunmasıdır.

Kira tespit davaları taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmektedir. Hukuken her zaman açılabilecek olan kira tespit davasının ne zaman açıldığı uygulanacağı dönem açısından önem arz etmektedir. Yeni başlayacak kira döneminin başlangıcından en geç 30 gün önceden açılması ve/veya kiraya veren tarafından söz konusu süre içerisinde kira bedelinin artacağına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması koşuluna bağlı olarak yeni kira dönemi içerisinde açılması halinde mahkemece tespit edilecek kira bedeli yeni kira dönemi başından itibaren hüküm doğuracaktır.

Kira bedelinin tespiti davası eğer kanunda belirtilen 5 yıllık süreden az süren bir kira sözleşmesine ilişkinse, mahkeme yeni kira bedelini tespit ederken yıllık TÜFE oranını dikkate alarak yeni kira bedeline hükmeder. Eğer taraflar arasındaki anlaşmada TÜFE'den daha az bir oranda artış miktarı belirlendiyse o esas alınacağından mahkeme davayı reddedecektir. Fakat kira sözleşmesinde herhangi bir artış oranı belirlenmediyse mahkeme TÜFE ye kadar artırım yapabilecektir.

Kira bedelinin tespiti davası eğer 5 yılın üzerinde sürmüş olan bir kira sözleşmesine ilişkin ise mahkeme TÜFE ile bağlantılı olmaksızın TÜFE'nin üzerinde bir artışa hükmedebilecektir. Söz konusu davada yeni kira bedeli belirlenirken alanında uzman bilirkişilerce mevcut piyasa durumu, emsal kira bedelleri vs. tüm detaylar derinlemesine incelenerek hazırlanan rapora göre karar verilir.31 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page