top of page
Ara
  • Av. Sırma Nur PINAR & Av. Arda ÜSTEN

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI

TANIM

Ortaklığın giderilmesi diğer bir adıyla izale-i şuyu davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine ilişkin taşınır veyahut taşınmaz mallarda ortaklar/paydaşlar arası mevcut olan mülkiyet ilişkisinin son buldurulmasını sağlar.


GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara Sulh Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidir. Taşınmaz mallara ilişkin açılacak ortaklığın giderilmesi davalarında yetkili mahkeme dava konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak davaya konu taşınmazlar birden fazla olması durumunda taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde de dava açılabilir. Taşınır mallara ilişkin değerlendirme yapacak olursak, dava konusu mal taşınır ise davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır. Davalıların birden fazla olması hususu söz konusu olur ise yine davalıların herhangi birinin yerleşim yerinde işbu dava açılabilecektir. Varsayalım ki dava konusu mal bir gemi, bu durumda eğer sicile kayıtlı ise sicile kayıtlı oldukları yer mahkemesi yetkili olacak, sicile kayıtlı değil ise gemi taşınır mal olarak değerlendirilecek ve davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.


TARAF TEŞKİLİ

İzale-i şuyu davalarında paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı husumet yöneltebilir. Bu davalarda tapuda kayıtlı tüm paydaşların davaya dahil edilmesi zorunludur.


20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page