top of page
Ara
  • Av. Sırma Nur PINAR & Av. Arda ÜSTEN

TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE ARAÇ DEĞER KAYBI TALEPLERİ

Günümüzde nüfusu giderek artan şehirlerimizde artık hemen hemen her hanede araç bulunmaktadır. Söz konusu araç yoğunluğu trafikteki kaza oranlarını da arttırmakta ve her gün binlerce kişi kaza yapmaktadır. Araç kullanıcılarının büyük çoğunluğu bu kazalar neticesinde araçta oluşan hasarları kendi aralarında çözerek ya karşı tarafın sigortasından karşılıyor ya da sigortaya dahi bildirmeden kendi aralarında zararı karşılıyorlar. Ancak araçta oluşan zararların yanı sıra söz konusu kazadan sonra araçta meydana gelen değer kaybının da karşı taraftan talep edilebilmesi mümkündür.

Araçta oluşan değer kaybı, aracın kazadan önceki ikinci el piyasası değeriyle kazadan sonraki piyasa değeri arasında oluşan farka denmektedir. Sigorta şirketleri bu noktada tarafların talebi olmadıkça bu değeri karşılamazlar.


Araç Değer Kaybı Tazminatının talep edilebilmesinin şartları

  • Öncelikle araç değer kaybı talepleri için kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımı söz konusudur. Kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçerse artık değer kaybı tazminatı kapsamında bir hak talep etmeniz imkan dahilinde değildir.

  • Kaza olayı tek taraflı olarak yaşanmışsa veyahut değer kaybına uğrayan aracın kullanıcısı kaza olayında %100 kusurlu ise değer kaybı tazminatı talep etmesi mümkün olmayacaktır.

  • Her kaza yapan araç değer kaybı yaşamamaktadır. Eğer araç geçmişte aynı yerden hasar aldıysa değer kaybı tazminatı talep edilemeyecektir. Özellikle bu noktada geçmiş dönem tramer kayıtları ya da detaylı ekspertiz raporları güçlü bir delildir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimden Talep Edilir ?

Değer kaybı tazminatı karşı tarafın kusur oranında olmak üzere, karşı tarafın sigortasından, araç malikinden ya da araç sürücüsünden istenebilir. Araçta kaza sonucunda bir değer kaybı oluşmuşsa önce sigortaya başvuru zorunludur. Sigorta şirketi bu başvuruya 15 günlük süre içerisinde dönmek zorundadır. Şayet ki sigortaya yapılan talep reddedilir ya da bedelde anlaşılamazsa Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılarak değer kaybının tazmini talep edebilebilir.

Yukarıda açıklanan süreçlerin yanı sıra doğrudan mahkemeye başvurarak da araç değer kaybının tespit edilerek tazmin edilmesi mümkün olacaktır. Araç malikine ya da araç sürücüsüne açılacak davalarda Asliye Hukuk Mahkemesi, Sigorta şirketine veyahut hem sigorta şirketi hem araç maliki ya da sürücüsüne karşı açılacak davada Asliye Ticaret Mahkemesi görevlidir.

28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page